Vi er blitt tildelt rammeavtale med Oslo kommune Fornebubanen på prosjektledelse, prosjekteringsledelse og kontraktsrådgivning. 

Fornebubanen skal bli en ny 8 km lang T-bane linje som går fra Majorstuen til Fornebu senter, og vil i sin helhet gå under bakken. Det skal etableres 6 nye stasjoner som del av den nye linjen, samt et nytt verksted og base ved Fornebu.  Fornebubaneprosjektet er etablert som egen etat i Oslo kommune, Fornebubanen. Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Det er anslått at behovet for innleie vil være ca. 30 ressurser. 

P7 Prosjekt AS i samarbeid med First PA AS var 1 av 8 leverandører som ble tildelt kontrakt. Vi ser frem til å ta fatt på et spennende prosjekt.