P7 Prosjekt har vunnet rammeavtale med Universitetet i Bergen (UIB) på prosjektledelse. UIB er en attraktiv oppdragsgiver med mange spennende og utfordrende prosjekter.

UIB vektla pris med 40% og kvalitet med 60% herunder formalkompetanse og erfaring fra oppdrag knyttet til UIBs 4 bygningskategorier:

  • Verneverdige og/eller kulturhistoriske bygg
  • Publikumsbygg
  • Laboratoriebygg
  • Kontorbygg og/eller undervisningsbygg

P7 ble vurdert til å ha levert det beste tilbudet med tanke på erfaring og kompetanse på tilbudt personell.

Vi ser frem til et godt samarbeid med UIB i tiden fremover.