Vi er blitt tildelt rammeavtale for prosjektledertjenester av Undervisningsbygg Oslo KF. 

Undervisningsbygg Oslo KF er et foretak eid av Oslo kommune som skal utvikle, bygge, drifte og vedlikeholde skolebygg. Foretaket er Oslos største eiendomsforvalter med ca. 1,36 millioner kvadratmeter fordelt på 177 skoler og 750 bygninger. 83 000 elever og 13 000 ansatte er daglige brukere av Undervisningsbyggs lokaler.

Undervisningsbyggs prosjekter er av varierende art, størrelse, kostnad, varighet og vanskelighetsgrad, både nybygg, totalrehabiliteringer, antikvarisk/verneverdige bygningsmasser og prosjekter med bygg i drift.

Vi takker for tilliten og gleder oss til å ta fatt på nye spennende prosjekter.