P7 Prosjekt i samarbeid med Prodecon AS har inngått rammeavtale med Undervisningsbygg Oslo KF om prosjektledelse. Undervisningsbygg Oslo KF er et foretak eid av Oslo kommune som skal utvikle, bygge, drifte og vedlikeholde skolebygg. Foretaket er Oslos største eiendomsforvalter med ca. 1,36 millioner kvadratmeter fordelt på 177 skoler og 750 bygninger. 83 000 elever og 13 000 ansatte er daglige brukere av Undervisningsbyggs lokaler.

Prodecon/P7 Prosjekt scoret best på kvalitet av samtlige tilbydere og var en av 8 som ble tildelt kontrakt. Rammeavtalen har en varighet på 2+2 år.

Vi ser frem til et godt samarbeid med Undervisningsbygg i tiden fremover.