P7 Prosjekt har fått tildelt rammeavtale med Ringerike kommune innen prosjektadministrasjon bygg, konstruksjoner og anlegg samt innen prosjektadministrasjon infrastruktur/kommunalteknikk.

P7 Prosjekt ble rangert som nr. 1 innen bygg, konstruksjoner og anlegg hvor vi var best på fagkompetanse og oppgaveforståelse. I alt ble det levert inn 12 tilbud i denne faggruppen. 

I faggruppen infrastruktur/kommunalteknikk ble det innlevert 7 tilbud. Her også var vi best på oppgaveforståelsen. 

Ringerike kommune har 30 000 innbyggere og er en av de største bykommunene i landet med et areal på 1 553 km². Hole kommune er også med i denne rammeavtalen. Ringerike kommune står foran store investeringer  som f.eks. oppgradering av vann og avløp i hele kommune, både vannverk og renseanlegg skal oppdateres og bygges for å betjenes flere innbyggere, innen helsesektoren skal det bygges ut bla. nytt hjelpemiddellager, dagsenter og omsorgsboliger.  Samtidig har Ringerike kommune stort fokus på fornying og at fremtidens innbyggere skal ha gode vilkår for en god start på utdanningsløpet. 

Vi ser frem til mange spennende oppdrag.