Vi har som 1 av 3 blitt tildelt rammeavtale med Glitrevannsverket for byggeledelse og Koordinator BHF. Rammeavtalen er i hovedsak rettet mot Glitrevannsverkets utbyggingsprosjekter. 

Glitrevannsverket er et interkommunalt selskap som forsyner ca. 155 000 mennesker i kommunene Drammen, Lier, Asker, Frogn og en del av Holmestrand. Glitrevannsverket vil  i løpet av 2021 ha 3 kraftverk i vannveiene. 

Vi takker for tilliten og gleder oss til det videre samarbeidet.