Vi har som 1 av 4 leverandører blitt tildelt rammeavtale for prosjekt- og byggeledelse for samkjøpskommunene:

Øvre Eiker, Lier, Modum, Gran, Lunner, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Nore og Uvdal samt Ringerike.

Det deltok 14 leverandører i konkurransen.

Vi takker for tilliten og gleder oss til samarbeidet.