P7 Prosjekt er 1 av 5 leverandører som har blitt tildelt rammeavtale på prosjektledelse med Drammen Eiendom KF. Drammen Eiendom KF er et kommunalt foretak eid av Drammen kommune som er blant Buskeruds største eiendomsforvaltere med ansvaret for ca. 380 000 m² bygningsmasse, fordelt på skoler, barnehager, administrasjonsbygg, næringsbygg, kulturbygg og boliger. P7 Prosjekt skal bistå byggherren Drammen Eiendom KF med å gjennomføre både investerings- og vedlikeholdsprosjekter.

Vi takker for tilliten og ser frem til mange spennende oppdrag og godt samarbeide.