Vi har blitt tildelt rammeavtale med Drammen kommune v/Utbygging og infrastruktur på prosjekt- og byggeledelse.

Avdelingen Utbygging og infrastruktur omfatter samferdselsinfrastruktur, vann og avløp, dammer, elektro- og automasjon, by- og stedsutvikling, planarbeid etter plan- og bygingsloven, geoteknikk og geologi samt grunnerverv og taksering. 

Vi gleder oss til å ta fatt på nye spennende oppdrag.