Vi er blitt tildelt rammeavtale med Oslo kommune Fornebubanen på byggeledelse og kontrollingeniører grunnarbeider, betong og bygg. 

Fornebubanen skal bli en ny 8 km lang T-bane linje som går fra Majorstuen til Fornebu senter, og vil i sin helhet gå under bakken. Det skal etableres 6 nye stasjoner som del av den nye linjen, samt et nytt verksted og base ved Fornebu.  Fornebubaneprosjektet er etablert som egen etat i Oslo kommune, Fornebubanen. Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Det er anslått at behovet for innleie vil være ca. 90 ressurser. 

P7 Prosjekt AS  og datterselskapet BruCon AS var 1 av 6 leverandører som ble tildelt kontrakt. Vi ser frem til å ta fatt på et spennende prosjekt.