Vi er blitt tildelt rammeavtale på prosjektledelse med Boligbygg Oslo KF. Boligbygg mottok 20 tilbud og vi var blant til 7 beste som ble tildelt rammeavtale.

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og utvikler boliger på vegne av Oslo kommune. Boligbygg har ca. 11 500 boliger og ca. 1 ooo ooo m² eiendomsmasse og er en av landets største eiendomsforvalter, og den desidert største boligutleieren.  

Vi ser frem til et godt samarbeid.