I forrige uke signerte vi rammeavtalen med Asker kommune for prosjekt- og byggeledelse innen vei, vann og avløpsprosjekter. 

Asker kommune sin virksomhet, Prosjekt og utbyggingsavdeling gjennomfører alle kommunens investeringsprosjekter innenfor bygg og anlegg. Årlig omsettes det for ca. 500 MNOK, av dette utgjør anleggsprosjektene (VVA) ca. 150 MNOK. 

Asker kommune, Røyken kommune og Hurum kommune skal slås sammen til en kommune 01.10.2020. Kontrakten løper videre med «Nye Asker kommune». 

Vi takker for tilliten og ser frem til mange spennende oppdrag.