P7 har fått i oppdrag å bistå i forbindelse med utvidelsen av produksjonslokalene til Mesterhus Buskerud i Hensmoveien på Ringerike. Vi takker for oppdraget og gleder oss til samarbeidet.