Produksjonshall Mesterhus

Utvidelse av produksjonslokalene på Hensmoen på Ringerike med ny elementfabrikk

Størrelse produksjonslokalet: 2 300 m²

Prosjektadministrasjon

Oppdragsgiver: Tømrermester G. Sætheren AS / Mesterhus Buskerud

2017-2018

2018-10-08T13:13:27+00:00Næringsbygg|