Prosjektadministrasjon næringsbygg, Mesterhus

Utvidelse av produksjonslokalene på Hensmoen på Ringerike med ny elementfabrikk

Størrelse produksjonslokalet: 2 300 m²

Prosjektadministrasjon

Oppdragsgiver: Tømrermester G. Sætheren AS / Mesterhus Buskerud

2017-2018