I forbindelse med at stasjonsbygningen i Asker, Torvveien 4, skal rehabiliteres og bygges om flytter vi midlertidig til Hagaløkkveien 26 i Asker. Postadressen vil være den samme. 

Vi gleder oss til å komme tilbake til nye flotte lokaler i Torvveien 4 før jul.