+47 975 74 771

ottar.langehaug@brucon.no

Ottar er utdannet sivilingeniør fra NTH og har 40 års allsidig erfaring innen planlegging, prosjektering, prosjekteringsledelse, prosjektledelse samt byggeledelse av bygg og anlegg. Han har hatt varierende typer oppdrag fra store kontorbygg og anleggsarbeider, kornsiloer, slakterianlegg, bruer, forsvarsanlegg i Norge og utland til detaljering av eneboliger.