Kontraktsrådgivning i utbyggingskontrakter på Gardermoen flyplass

Oppdragsgiver: ÅF Advansia AS /AVINOR

Kontraktsrådgivning

2012 – 2018

Kontraktspart: BruCon AS