Vi vant konkurransen om prosjektledelsen for bo- og behandlingssenteret på Oksenøya senter, Bærum kommune. 

Bærum kommune er en av Norges største eiendomsvirksomheter. Bygningsmassen består av ca. 565 000 m² formålsbygg, ca. 2100 boliger og flere næringsbygg.

Ved Oksenøya senter skal det etableres en 5-parallell barneskole, barnehage for 300 barn, flerbrukshall, 9’er kunstgress fotballbane, nærmiljøanlegg og bo- og behandlingssenter med 150 beboerenheter i Nansenparken på Fornebu. 

Oksenøya senter er det første og største prosjektet til Bærum kommune der formålsbygg for unge og eldre samlokaliseres på samme tomt. Dette blir et flott innovativt prosjekt  for både unge og eldre i nærmiljøet. 

Skole, barnehage, flerbrukshall og tilhørende uteområder skal ferdigstilles til skolestart 2022. Bo- og behandlingssenteret ferdigstilles i slutten av 2022 og er klar til innflytning i begynnelsen av 2023.

Vi takker for tilliten og gleder oss til oppgaven.