Prosjektledelse helsebygg, Oksenøya senter

Ved Oksenøya senter skal det etableres en 5-parallell barneskole, barnehage for 300 barn, flerbrukshall, 9’er kunstgress fotballbane, nærmiljøanlegg og bo- og behandlingssenter med 150 beboerenheter ved Nansenparken på Fornebu.  Skole, barnehage, flerbrukshall og tilhørende uteområder skal ferdigstilles til skolestart 2022. Bo- og behandlingssenteret ferdigstilles i slutten av 2022 og er klar til innflytning i begynnelsen av 2023.

Oppdragsgiver har satt svært høye miljøkrav til prosjektet. Prosjektet er et FutureBuilt-prosjekt, og skal BREEAM-sertifiseres for klassifisering Excellent. Byggene skal ha passivhusstandard iht. NS 3701, samt tilfredsstille energikarakter A etter energimerkeforskriften. BBS skal bygges med bæresystem i massivtre.

Oppdragsgivers totale budsjett for Oksenøya senter er 1,7 mrd. kr.

BBS inkl. parkeringskjeller, sansehager etc. står for en andel på ca. 45% av dette.

P7 har prosjektlederansvar for BBS’en og nevnte tilhørende arbeider. Videre inneha rollen som BHR (byggherrens representant iht. byggherreforskriften), herunder lede SHA-koordinator jf. SHA-plan.

Viktige arbeidsoppgaver er:

• Koordinere mot de andre delprosjektene, naboer, brukere, rådgivere etc.
• Være bindeledd mot instanser og myndigheter
• Lede og skrive referat fra aktuelle møter
• Følge opp på byggeplass mhp. drift, endringer, fakturabehandling, kontroll, KS, SHA, miljø mv.
• Rapporter til oppdragsgiver mhp. økonomi, fremdrift, endringer, RTB, KS etc.
• Hovedansvar for innrednings- / interiør-prosjekt (møbler, utstyr, gardiner etc.)
• Ferdigbefaring, overtakelse og ansvar for oppfølging i prøvedriftsperiode.

Se hvordan prosjektet skal bli her

Prosjektkostnad: 1 700 MNOK

Prosjektledelse

Oppdragsgiver: Bærum kommune

Tidsrom: 2018 – 2022