Ved Oksenøya senter skal det etableres en 5-parallell barneskole, barnehage for 300 barn, flerbrukshall, 9’er kunstgress fotballbane, nærmiljøanlegg og bo- og behandlingssenter med 150 beboerenheter ved Nansenparken på Fornebu.  Skole, barnehage, flerbrukshall og tilhørende uteområder skal ferdigstilles til skolestart 2022. Bo- og behandlingssenteret ferdigstilles i slutten av 2022 og er klar til innflytning i begynnelsen av 2023.

Oppdragsgiver har satt svært høye miljøkrav til prosjektet. Prosjektet er et FutureBuilt-prosjekt, og skal BREEAM-sertifiseres for klassifisering Excellent. Byggene skal ha passivhusstandard iht. NS 3701, samt tilfredsstille energikarakter A etter energimerkeforskriften. BBS skal bygges med bæresystem i massivtre.

Oppdragsgivers totale budsjett for Oksenøya senter er 1,7 mrd. kr.

BBS inkl. parkeringskjeller, sansehager etc. står for en andel på ca. 45% av dette.

Se hvordan prosjektet skal bli her

Prosjektkostnad: 1 700 MNOK

Prosjektledelse

Oppdragsgiver: Bærum kommune

Tidsrom: 2018 – 2022