Prosjektledelse helsebygg, Overlege Danielsens Hus

Prosjektet omfatter total rehabilitering av Årstadveien 21, Overlege Danielsens Hus.

ODH ble bygget i 1972 og har i hovedsak fungert som kontor- og undervisningsbygg for Det Odontologiske Fakultet. Bygget har 8 etasjer og er på ca. 2500 m² BRA. I tillegg til tradisjonell kontorløsning og undervisningsrom, inneholdt bygget flere laboratorier. Arealet ble rehabilitert til et mer tidsriktig næringsbygg som blant annet skal huse fylkestannlegen.

Bygget skal inngå i en kunnskapsklynge som er etablert for å videreutvikle forsknings- og utdanningsmiljøet ved Universitetet i Bergen.

Prosjektet ble gjennomført som en samspillsentreprise.

Totalkostnad: 100 MNOK

Størrelse: 2 500 m²

Prosjektledelse for byggherre

Byggherre: Universitetet i Bergen (UIB), Eiendomsavdelingen

Samspillsentreprise

Tidsrom: 2016 – 2019