Rehabilitering av Årstadveien 21, Overlege Danielsens Hus (ODH) til et mer tidsriktig helse- og næringsbygg, hvor det bl.a. etableres tannhelsekontor og tannlegeklinikk. Bygget inngår i en kunnskapsklynge som er etablert for å videreutvikle forsknings- og utdanningsmiljøet ved Universitetet i Bergen.

Størrelse: 2 500 m²

Prosjektledelse for byggherre

Byggherre: Universitetet i Bergen (UIB), Eiendomsavdelingen

Samspillsentreprise

Tidsrom: 2016 – 2019