Vi har fått prosjektledelsen i forbindelse med oppføring av nytt tilbygg på 4 etasjer + kjeller på eksisterende sykehjem på Eiksmarka i Bærum. I tillegg skal det etableres ny innkjøring til sykehjemmet. Byggherren er Eiksveien 110 ANS. Vi gleder oss til samarbeidet.