Vi har gleden av å ønske Eugen Myhr velkommen til oss. Eugen starter opp hos oss 01.05.21. Eugen kommer fra WSP Norge AS og har lang erfaring med prosjekt- og byggeledelse av samferdselsprosjekter av ulik størrelse og kompleksitet og utfordrende anleggsgjennomføringer. Hans erfaringsbase inkluderer både store veiprosjekter og prosjekter i bysentrum med kompleks infrastruktur.