Thomas T. Dahl begynte hos oss 1. september 2016.

Thomas har lang erfaring som prosjektleder i alle faser av byggeprosjekter. Han har hatt prosjektlederansvar for flere store skoleutbygginger i Oslo. I den senere tid har han gjennomført flere rehabiliteringsprosjekter som samspillsentrepriser med meget godt resultat.

Vi er glade for å ha Thomas hos oss.