På vegne av Asker kommune skal Viva IKS oppgradere eksisterende vannledning langs Slemmestadveien fra Bergliveien til Naboveien, totalt ca 2000 meter. Vannledningen skal oppdimensjoneres fra en 160 mm SJG ledning til en 355 mm PE ledning.  Det skal etableres ny trykkreduksjonkum i Bergliveien. Eksisterende stikkledninger skal tilknyttes ny vannledning og berørte veiarealer skal istandsettes. Berørte eiendommer skal istandsettes i henhold til avtale med den enkelte grunneier. Tiltaket skal langs Slemmestadveien i sin helhet gjennomføres på privat eiendom.

Grunnforholdene innenfor tiltaksområdet er grundig undersøkt da det er påvist kvikkleir og alunskifer langs strekket.

Prosjektet gjennomføres som en no-dig løsning med boring og med rørtrekking og blokkering av eksisterende ledning.

 

Byggherre: Asker kommune

Byggeledelse og SHA-koordinator Utførelse

2020-2021