01. september 2019 begynte Arild Rønnestad hos oss. Arild er sivilingeniør fra NTNU bygg- og miljøteknikk og har et masterstudie i prosjektledelse fra BI. Arild har lange erfaring innen prosjektstyring og har gjennomført prosjekter som byggeleder, prosjektleder, prosjektansvarlig, prosjekteringsgruppeleder og rådgivende for bygningskonstruksjon.

Vi ønsker Arild velkommen til oss!