Nes Oppvekstsenter ligger ved Begna, i nordenden av innsjøen Sperillen og skal samlokalisere 1-10 skole og barnehage i det eksisterende bygget til Nes skole. 

Nes skole består av to bygninger som fysisk henger sammen men uten innvendig forbindelse. Den eldste delen er en trebygning fra 1952 og den nyeste delen er et murbygg fra 1978. Skolen har behov for utbedring og en oppgradering vil gi ansatte og elever bedre arbeidsforhold og omgivelser.

Eksisterende skoleanlegg består av to ulike byningsmasser som skal bindes sammen gjennom et mindre påbygg. Det eldste trebygget fra 1952 skal rehabiliteres og bygges om slik at det kan huse Nes barnehage og småtrinnet (1.-4. trinn)

Murhuset fra 1978 skal huse mellomtrinnet og ungdomsskolen samt personalarealer og spesialrom, og nødvendig ombygging for dette skal utføres. Det skal etableres ny heis i dette bygget.

Skole i drift

Prosjekt- og byggeledelse

Byggherre: Ringerike kommune

Prosjektkostnad 31 MNOK

Totalentreprise

2019-2021