Ombygging og totalrehabilitering av vernet skole. Skolen bygges om til oppveksttun med plass til 250 skoleelever, SFO, 60-80 barnehagebarn, administrasjon og en gruppe på 25-30 fremmedspråklige elever.

Prosjektet omfatter også tilhørende infrastruktur, etablering av ny fjernvarme, nytt kryss med trafikkøy og fotgjengerfelt.

Se et droneperspektiv av det totalrehabiliterte Oppveksttunet her.

Størrelse: totalt 5100 m²

Prosjektledelse

Byggherre: Bergen Kommune, Etat for utbygging

Prosjektkostnad 250 MNOK

Samspillsentreprise

2013-2016