Prosjektledelse skolebygg, Møhlenpris oppveksttun

Ombygging og totalrehabilitering av skole. Totalareal 5100 m². Skolen ble bygd om til oppveksttun med plass til 250 skoleelever, SFO, 60-80 barnehagebarn, administrasjon og en gruppe på 25-30 fremmedspråklige elever.

Prosjektet omfatter også tilhørende infrastruktur, etablering av ny fjernvarme, nytt kryss med trafikkøy og fotgjengerfelt.

Prosjektledelse med ansvar for brukermedvirkning, dialog med byantikvar, offentlige instanser og beslutningstagere. Prosjektet er krevende med tanke på at det er en sentrumsskole i en storby, og at den har vernestatus vernet.

Prosjektet gjennomføres som en samspillsentreprise. Ansvar for gjennomføring fra oppstart ny reguleringsplan til ferdigstillelse, prøvedrift og garanti.

Se et droneperspektiv av det totalrehabiliterte Oppveksttunet her.

Størrelse: totalt 5100 m²

Prosjektledelse

Byggherre: Bergen Kommune, Etat for utbygging

Prosjektkostnad 250 MNOK

Samspillsentreprise

2013-2018