Prosjekteringsledelse helsebygg, Modumheimen sykehjem

Riving av eldre bygninger og nybygg av frittliggende sykehjem i passivhusstandard med 72 nye sykehjemsplasser og ombygging av deler av eksisterende sykehjem til lavenergistandard til 24 nye sykehjemsplasser på Tun Modumheimen i Åmot i Modum kommune. I tillegg skal det etablertes ny infrastruktur med planlagt ny hovedatkomst fra Eikerveien med tilliggende parkeringsplass og kjørbar adkomst opp til ny hovedinngang for hele anlegget, samt gangstier, uteområder og sansehager tilknyttet sykehjemmet. Les mer om Modumheimen og se flere bilder i artikkelen fra Byggindustrien her.

Størrelse: 12 400 m² fordelt på 8350 m² nybygg og 4050 m² total rehabilitering.

Prosjekteringsledelse

Oppdragsgiver: Bermingrud Entreprenør BVT AS

Prosjektkostnad: MNOK 211

Totalentreprise

2015-2018