P7 Prosjekt ble ISO-sertifisert 30.04.2019 i henhold til NS-EN ISO 14001:2015 for leveranse av følgende produkter:

Profesjonell prosjektadministrasjon innen bygg, anlegg, samferdsel og eiendomsutvikling.

P7 Prosjekt har nå ISO-sertifisert miljøstyringssystem og kvalitetsstyringssystem.