+47 415 01 520

lbh@psju.no

Sivilingeniør innen bygg og miljøteknikk fra NTNU med erfaring fra entreprenørsiden som både prosjektleder og prosjektsjef. Som prosjektsjef/prosjektleder i Bermingrud Entreprenør AS har han hatt ansvar fra tidligfase til ferdigstillelse, prøvedrift og garantifase for flere store private og offentlige utbygginger.