Prosjekt- og byggeledelse helsebygg, Kryllingheimen alders- og sjukeheim

Rehabilitering og ombygging av eksisterende Kryllingheimen alders- og sjukeheim samt 550 m² nybygg som skal inneholde nye sykehjemsplasser. I tillegg skal det opprettes ny sansehage. 

Kryllingheimen består i dag av 3 fløyer som alle går over to plan. I underetasjen er det lokaler for legesenter, tannlege, fysioterapeut, NAV og diverse kontorfunksjoner for kommunen. I tillegg er det tekniske rom, bårerom, vaskeri og sykehjemmets lager og garderober. I 1. etasje er det PU-boliger, kjøkken og sykehjemsarealer. Kjøkken og sykehjemsarealene skal totalrehabiliteres.

Størrelse: totalt 3 200 m² + 550 m²

Prosjektledelse

Oppdragsgiver: Krødsherad kommune

Prosjektkostnad: ca. MNOK 79

2017-2019