Våre ansatte

Ole Martin Anmarkrud
Daglig leder/Prosjektleder
991 64 161
oma@psju.no

Siv M. Skordal
Administrasjonsleder
954 35 977
sms@psju.no

Erik Eskild
Prosjektleder
970 47 928
ee@psju.no

Joakim Gjersøe
Prosjektleder
913 99 017
jg@psju.no

Thomas T. Dahl
Prosjektleder
911 63 040
td@psju.no

Knut Magne Mork
Prosjektleder
416 50 246
kmm@psju.no

Øystein Gardseth
Prosjektleder
917 76 228
og@psju.no

Martin Verstad Sylte
Assisterende prosjektleder
452 73 711
mvs@psju.no