+47 416 50 246

kmm@psju.no

Høyskoleingeniør med erfaring som avdelingsleder, prosjekt-/byggeleder og prosjekteringsleder. Han har gjennomført prosjekter med svært ulik karakter, store og små nybyggprosjekter, store og små rehabiliteringsprosjekter, også i verneverdige bygningsmasse, infrastrukturprosjekter (vei, vann, avløp) og energisentral.