+47 488 65 287

ke@psju.no

Kenneth har en Bachelorgrad i prosjektledelse og har erfaring som prosjekt-,  bygge- og anleggsleder.  Han har erfaring fra prosjekter med både private og offentlige byggherrer. Han har i den senere tid gjennomført flere store prosjekter innen leilighetsbygg.