Oppdragsgiver: Statens Vegvesen

 • 2000 – 2018 Buskerud: Prosjektledelse, byggeledelse, teknisk kontroll, diverse oppdrag vedrørende HMS- og K-planlegging, Rv. 284, Rv. 287, Rv. 7, Fv. 144, Fv. 146, Fv. 283, Fv35, E16, E18.
 • 2010-2012 Øvre Buskerud: Rv. 35 Hønengata, Hønefoss, forberedende arbeider for anbudsgjennomføring, kostnadsvurdering etc., deretter byggeledelse samt teknisk kontroll.
 • 2008 – 2018 Øvre Buskerud: Diverse kontroll av løsninger/ budsjett i bruprosjekter
 • 2008 – 2018 Nedre Buskerud: E18 Kleivene tunnel, teknisk kontroll/ byggeledelse ved rehabilitering av gammel tunnel/ tilst. veg
 • 2008 – 1018 Nedre Buskerud: E18 Hanekleiva, teknisk kontroll
 • 2000 – 2010 Region Vest: TS-inspeksjoner, utarbeide anbudsdokumenter, funksjonskontrakter
 • 2000 – 2010 Region Vest: Kvalitets- og HMS-revisjoner
 • 2007 Region Øst: Fluberg bru -rehabilitering, byggeledelse/ tekn. kontr.
 • Region Øst: Rv150 ring 3 Økern T-banestasjon, kontrolling betong/spunt
 • Region øst: Rv150 ring 3 Økern T-banestasjon, kontrolling tekniske anlegg
 • 2005 – 2015 Region Nord: Kvalitets- og HMS-revisjoner, administrativt og i Driftskontrakter
 • Vegdirektoratet: Planlegging og gjennomføring av trafikkavvikling OL-94, Interaktiv opplæring i vinterdrift, Instruks for tilstandsregistrering, Renhold i tunneler, Etatsprosjekt vegkapital – Optimal drift og vedlikehold av tunneler, Krav til vedlikeholdsmanual for tunneler, Håndbokarbeider
 • Andre oppdragsgivere:
 • 2018-2019 Rema Franchise AS: BHR/HMS- oppdrag renovering og tilrettelegging Rema 1000 Sinsenvegen, Oslo
 • 2015-2016 Peab AB: K-/HMS-oppdrag bygging ny Ensjø T-banest. og rehab. Rv150 Smestadtunnelen, Oslo. Kontaktperson: Karin Dalberg 976 66 942
 • 2013 – Oslo Lufthavn AS, K-/ HMS-bistand, revisjoner
 • 2006-2008 Asker kommune/ Glitrevannverket, K-HMS-ledelse, teknisk kontroll, Kontaktperson: Gunnar Knudsen
 • Vestfold Interkom. Vannverk VIV, prosjekt- og byggeledelse, teknisk kontroll, saksutredninger
 • 2000-2010 Drammen Havn, K-HMS-ledelse, teknisk kontroll
 • 2000-2010 Lier Industriterminal AS (nå Eidos Eiendomsutvikling), prosjekt- og byggeledelse, K-/ HMS-oppgaver, teknisk kontroll
 • Drammen kommune, organisering av vinterdrift, graveinstruks, utarbeidelse av tilbudsdokumenter
 • Statsbygg Fornebu Infrastruktur, byggeledelse, teknisk kontroll.
 • ISS Landscaping AS, funksjonskontrakter, administrativ bistand
 • Oslo kommune Samferdselsetaten: Områdeansvar for drift og vedlikehold av gater og veier i Oslo sentrum, Oslo nord og Oslo øst. Kontrollingeniør for flere områder, utarbeidelse av tilbudsdokumenter, utarbeidelse av graveinstruks
 • Svelvik kommune, byggeledelse, teknisk kontroll, K-/ HMS-bistand
 • Diverse private utbyggere, rådgiving, utredningsarbeide, dokumentkontroll, K-/ HMS-bistand
 • Holte Consulting AS, deltakelse i prosjektgruppe vedrørende plankontroll og økonomisk kontroll av store vegprosjekt
 • Diverse entreprenører, K-og HMS-planlegging, kontraktsbistand, teknisk kontroll, anleggsledelse, revisjoner
 • Diverse entreprenører, funksjonskontrakter for SVV, K-og HMS-revisjoner