K-bygget i Statens Park i Tønsberg skal utvides med to etasjer samtidig som de eksisterende 3 etasjene skal totalrehabiliteres. 

Rehabilitering av eksisterende bygg i Statens park i Tønsberg totalt ca. 3 500 m².  K-bygget er begynnelsen av en større rehabilitering av Statens park totalt på ca.35 000 m²

Størrelse: 3500 m² rehabilitering + 2000 m² nybygg

Prosjektledelse og assisterende prosjektledelse for byggherre

Byggherre: SBB Samfunnsbygg

2018-2021