P7 Prosjekt ble ISO-sertifisert 19.03.18 i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 for leveranse av følgende produkter:

Profesjonell prosjektadministrasjon innen bygg, anlegg, samferdsel og eiendomsutvikling.