Prosjektledelse innovative anskaffelser

Etat for utbygging i Bergen kommune (EFU) og Undervisningsbygg Oslo KF (UBF) ønsker i samarbeid med bransjen å gjennomføre innovative utviklingsprosesser, med tanke på å frembringe nye og bedre løsninger for dørmiljø og ventilasjon i skoler.

EFU og UBF har i samarbeid med NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling avholdt dialogkonferanser med temaene ventilasjon i nye passivhus og ventilasjon i eksisterende bygg, samt for dørmiljø.

Innemiljøet på eldre skoler er ofte ikke tilfredsstillende. Prosjektet omfatter bl.a. å teste ut løsninger som skal bedre kvaliteten på innemiljøet for elever og lærere, mens skolene fortsatt er i drift.

Prosjektledelse/rådgivning for innovative anskaffelser ventilasjon og dørmiljø

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF

Tidsrom: 2016-2019