Den eksisterende Hov ungdomsskole som ble bygget i 1972 skal rives og ny 5 paralleller skole som skal romme 360 elever skal bygges. I tillegg skal det bygges ny flerbrukshall.

Skolebygget vil bygges som fire paviljonger, hver på to etasjer, kretsende rundt et felles skoletorg.

Skoleprosjektet har høye miljøambisjoner, og skal bla. bygges i lokalt produsert massivtre og klassifiseres som BREEAM NOR Very Good.

Byggets tekniske anlegg skal synliggjøres bak glassvegger. Visjonen er at selve skolebygget skal være et læremiddel, legge til rette for elevenes forståelse av tekniske anlegg. Slik synliggjøres sammenhengen mellom fysiologiske behov, helse, trivsel og miljøvern samt gjennom aktiv og praktisk læring.

Prosjektansvar og prosjektledelse

Byggherre: Ringerike kommune

Miljøprofil: BREEAM NOR Very Good, lokalt massivtre

Prosjektkostnad 347 MNOK

Samspillsentreprise i planleggingsfasen og totalentreprise i utførelsesfasen

2019 – 2022

Illusttrasjon: L2 Arkitekter