Hov Ungdomsskole ligger helt nord i Hønefoss, på en høyde med flott utsikt over byen. Den eksisterende Hov ungdomsskole som ble bygget i 1972 skal rives og ny 5 paralleller skole som skal romme 360 elever skal bygges. I tillegg skal det bygges ny flerbrukshall.

Skolebygget vil bygges som fire paviljonger mot syd og sydvest, hver på to etasjer, kretsende rundt et felles skoletorg og med flerbrukshallen inn mot terrenget i nordøst.

Skoleprosjektet har høye miljøambisjoner, og skal bla. bygges i lokalt produsert massivtre og klassifiseres som BREEAM NOR Very Good. Prosjektet skal også oppnå en reduksjon i klimagassutslipp fra materialer på minimum 50% i forhold til referansebygg.

Byggets tekniske anlegg skal synliggjøres bak glassvegger. Visjonen er at selve skolebygget skal være et læremiddel, legge til rette for elevenes forståelse av tekniske anlegg. Slik synliggjøres sammenhengen mellom fysiologiske behov, helse, trivsel og miljøvern samt gjennom aktiv og praktisk læring.

Prosjektansvar og prosjektledelse

Byggherre: Ringerike kommune

Omfang: 8 000 m²

Miljøprofil: BREEAM NOR Very Good, lokalt massivtre

Prosjektkostnad 347 MNOK

Samspillsentreprise i planleggingsfasen og totalentreprise i utførelsesfasen

2019 – 2022

Illusttrasjon: L2 Arkitekter