Den eksisterende Hov ungdomsskole som ble bygget i 1972 skal rives og ny 5 paralleller skole som skal romme 360 elever skal bygges. I tillegg skal det bygges ny flerbrukshall.

Prosjektansvar og prosjektledelse

Byggherre: Ringerike kommune

Prosjektkostnad 347 MNOK

Samspillsentreprise i planleggingsfasen og totalentreprise i utførelsesfasen

2019 – 2022