Vi vant prosjektledelsen for to nye omsorgsprosjekter for Ringerike kommune «Hov omsorgsboliger» og «Hov foreldrekonsept».

P7 Prosjekt scoret best på tilbudt personell samt på redegjørelser fra intervju. Vi gleder oss til å starte opp og ser frem til et godt samarbeid med Ringerike kommune.