Ringerike kommune planlegger to nye omsorgsprosjekter på ledige tomter ved «Hov omsorgsområde» i nærheten av Hønefoss sentrum:

HOV foreldrekonsept (omsorgsboliger vest): 7 omsorgsboliger med tilhørende personalavdeling og fellesarealer, etablert som et privateid borettslag (foreldregruppe) og med finansiering fra Husbanken

HOV omsorgsboliger (øst): Inntil 21 omsorgsboliger for brukergruppen «eldre utviklingshemmede uavhengig av diagnose», med tilhørende personalfasiliteter, fellesområde og uteområde.

Prosjektledelse for byggherre

Byggherre: Ringerike kommune

Totalentreprise

Tidsrom: 2017 – 2020