Prosjektledelse nytt omsorgssenter, Hov omsorgssenter og foreldrekonsept

Etablering av nytt omsorgssenter for eldre med og uten diagnoser samt ny omsorgsbolig med 7 boenheter.

Hov omsorgsboliger består egentlig av to prosjekter som ble slått sammen til en utbygging.

Det ene prosjektet, Hov Øst, består av en utbygging av 21 omsorgsleiligheter inkludert arealer for fysioterapi/legefunksjoner,  fellesarealer og kontorfasiliteter for ansatte samt utomhusarealer. Det andre prosjektet, Hov Vest, består av en utbygging av sju boenheter med ulike fellesarealer, garderober, vaktrom for unge funksjonshemmede. Dette prosjektet er tilrettelagt og gjennomført av kommunen, men som er solgt ut til et borettslag styrt av en foreldregruppe.

I tillegg til byggingen av omsorgsboligene er det gjennom ny reguleringsplan pålagt å gjøre en rekke oppgraderinger av infrastrukturen i nærområdet, deriblant nye fortau, gatebelysning og parkeringsplasser.

Les mer om prosjektet her

Miljøprofil: Massivtre, lavkarbon betong og solceller

Prosjektledelse for byggherre

Prosjektkostnad: 145 MNOK

Byggherre: Ringerike kommune

Totalentreprise

Tidsrom: 2017 – 2021

Foto: Ringerike kommune