Prosjektledelse nytt omsorgssenter, Hov omsorgssenter og foreldrekonsept

Etablering av nytt omsorgssenter for eldre med og uten diagnoser samt ny omsorgsbolig med 7 boenheter.

Omsorgssenteret omfatter 21 boenheter, arealer for fysioterapi/legefunksjoner, vaktrom, fellesarealer, utomhus etc. 

Omsorgsboligen har 7 boenheter, vaktrom, garderober, fellesarealer, utomhus etc. Prosjektet er et spleiselag mellom kommune og foreldregruppe til unge funksjonshemmede.

Ta en rundtur i prosjektet her

 

Prosjektledelse for byggherre

Prosjektkostnad: 145 MNOK

Byggherre: Ringerike kommune

Totalentreprise

Tidsrom: 2017 – 2020