Prosjektledelse skolebygg, Hole ungdomsskole

Hole ungdomsskole er en 3-paralleller ungdomsskole bygget i 1973 og utvidet i 2003. For å imøtekomme elevtallet fra og med 2021, samt tilrettelegge for en avdeling med forsterket opplæring for inntil 4 elever, skal skolen utvides til en 4-paralleller med ca 1900 m² tillbygg. I tillegg skal dagens gymsal byttes ut med en mini flerbrukshall. Utvendig skal det etableres ny løsning for parkering og trafikkavvikling.

Størrelse nybygg: 1900 m²

Prosjektledelse forprosjekt

Byggherre: Hole kommune

2019 –