P7 Prosjekt er blitt engasjert som prosjektleder for prosjektet HCÅ Helse Campus Årstad i Bergen. Det gamle odontologibygget skal rives og det skal settes opp et nytt kontorbygg på tomten. Areal ca. 10 000 m2.

Byggherren er Universitetet i Bergen. Vi gleder oss til samarbeidet.