Prosjektledelse Haugsbygd arena

Haugsbygd arena omfatter ny flerbrukshall for Vang skole og Haugsbygd ungdomsskole som erstatning for 2 gamle gymsaler som skal rives. Flerbrukshallen skal ha tribuner for 200 tilskuere.

I tillegg omfatter flerbrukshallen kulturarealer med amfi for 200 tilskuere og scene, 3 musikkrom, 2 klasserom, 2 grupperom og elevgarderober.

Til sammen et areal på 3 400 m²

Oppdragsgiver: Ringerike kommune

Miljøprofil: Solcelleanlegg

Areal: 3 400 m²

Kostnadsramme: 114 MNOK

Prosjektledelse forprosjektfasen og gjennomføringsfasen, SHA koordinator prosjektering (KP