Hartvig Nissens skole ligger sentralt i Bydel Frogner og tilbyr utdanningsprogrammene studiespesialisering og musikk, dans og drama (fordypning i drama). Skolen har også en stor spesialavdeling. Skoleanlegget er underlagt vern. Skolen skal rehabiliteres og utvides for å gi skolen nødvendige arealer for kroppsøving og drama, samt andre funksjoner. Skolen skal også utvides med én klasserekke (90 elever).

Prosjektledelse

Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF

Tidsrom: 2017-2025