Prosjektledelse næringsbygg, Helse Campus Årstad

Nytt næringsbygg i Bergen. Det eksisterende gamle odontologibygget skal rives og nytt næringsbygg skal settes opp på eksisterende tomt. Bygget inngår i en kunnskapsklynge som er etablert for å videreutvikle forsknings- og utdanningsmiljøet ved Universitetet i Bergen. Kunnskapsklyngen består av 3 tilstøtende tomter på tilsammen ca. 35 000 m².

Størrelse: 11 500 m² (BRA)

Prosjektledelse

Byggherre: Universitetet i Bergen

Kostnadsramme: 462 MNOK

Totalentreprise

2016-2019