Fv35 Nordbyveien

Ombygging av Fylkesvei 35 Nordbyveien i Ski kommune. Komplett veganlegg med kommunale vann- og avløpsledninger samt kabelanlegg.

Byggeledelse

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Anleggskostnad: 150 MNOK

2015 – 2017

Kontraktspart: BruCon AS

2018-09-28T10:06:56+00:00Samferdsel|