Ombygging av Fylkesvei 35 Nordbyveien i Ski kommune. Komplett veganlegg med kommunale vann- og avløpsledninger samt kabelanlegg.

Byggeledelse

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Anleggskostnad: 150 MNOK

2015 – 2020

Kontraktspart: BruCon AS