Bygging av planfri kryssing over jernbane ved Heggedal stasjon i Asker kommune. Ny fylkesvei 1 km og ny innfartsparkering til stasjonen. Stor støttemur i betong for å holde fyllingen for ny fylkesvei. Nytt VA anlegg for Asker kommune.

Kontrollingeniør – Teknisk byggeleder

Prosjektkostnad: 140 MNOK

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

2013 – 2017

Kontraktspart: BruCon AS