Tosidig sykkelfelt og fortau på sørsiden av fv 604 Professor Kohts vei på Stabekk i Bærum. Prosjektet strekker seg fra Kveldsro Terrasse/Markalleen til krysset Professor Kohts vei/Gamle Drammensvei. Strekningen er ca. 1250 m lang. Fv 604 er en del av den regionale sykkelveien langs E18 mellom Sandvika og Oslo. Når dette prosjektet er ferdig utbygget, vil det være sammenhengende sykkelfelt på nordsiden av E18 mellom Høvik og Lysaker.

Totalkostnad: 231 MNOK

Statens vegvesen Region Øst

Vegeier: Viken Fylkeskommune

Byggherrepersonell/byggeleder/kontrollingeniør

2018 – 2020

Kontraktspart: BruCon AS