I 2017 kjøpte P7 Prosjekt 100% av aksjene i infrastrukturfirmaet BruCon AS i Drammen. 01.08.20 ble fusjonen mellom firmaene fullført. Driften vil fortsette under navnet P7 Prosjekt og ha hovedkontor i Asker.